‘TRAY & TUB’ TEN VOLLE BENUT

Een open praktijk met meerdere behandelkamers. Door het gebruik van glazen wanden werd een open gevoel gecreëerd, zonder de privacy te verwaarlozen. In deze praktijk word ook het tray & tub systeem ten volle benut. De zoon van de tandarts is een jonge architect en werd nauw betrokken bij het concept.

  • Locatie: Jules de Troozlaan